VAS 24 LOGO SENSE DIBUIX

l'associació caravàs

L’Associació Caravàs és una agrupació de professionals vinculats al sector artístic. Formada per narradors, actors, músics, editors, programadors, periodistes, escriptors, filòlegs, mestres, amb l’objectiu de promocionar la literatura infantil i juvenil a través de la tradició oral i els contes organitzant com a principal activitat el Vet Aquí Sabadell, el festival de contes de la ciutat.

L’entitat vol donar espai i motivació de participació a tots els agents del sector de la cultura, establint lligams i xarxes entre les arts escèniques, la literatura, el circ, la dansa i la narració, aprofitant el gran talent de professionals que disposa Sabadell

L’Associació ha anat creixent d’ençà la seva formació integrant com a membres a diversos/es professionals dels sectors del teatre, la dansa, el circ, la música o la literatura, entre d’altres.