VAS 24 LOGO SENSE DIBUIX

Avís legal i condicions d'ús del lloc web www.vetaquisabadell.cat

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general del lloc web www.vetaquisabadell.cat (d’ara endavant, Lloc web).

La titularitat d’aquest lloc web l’ostenta l’Associació Caravàs, proveïda de NIF G-66965013, inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 60.930 i amb aquestes dades de contacte:

 

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

L’Associació Caravàs es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment que l’Associació Caravàs pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte en allò relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància d’aquesta circumstància, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de Vet Aquí Sabadell proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Vet Aquí Sabadell sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Vet Aquí Sabadell per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Vet Aquí Sabadell qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no únicament, el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El simple accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Vet Aquí Sabadell i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Associació Caravàs no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés es pugui interrompre o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Vet Aquí Sabadell serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Vet Aquí Sabadell tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de Vet Aquí Sabadell posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, baners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació a fer-hi una visita.

Vet Aquí Sabadell no ofereix ni comercialitza directament i ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Vet Aquí Sabadell en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Vet Aquí Sabadell no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per l’Associació Caravàs i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre  lloc web al Lloc web de Vet Aquí Sabadell haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Vet Aquí Sabadell.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web Vet Aquí Sabadell, ni sobre els seus Continguts i/o Serveis.
  • A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Vet Aquí Sabadell.
  • L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre l’Associació Caravàs i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de l’Associació Caravàs dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

 

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Associació Caravàs és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etcètera.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Associació Caravàs.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Vet Aquí Sabadell. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposa una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a l’Associació Caravàs a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’Associació Caravàs es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i l’Associació Caravàs es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret o a serveis de mediació homologats. 

Data del document: 24/01/2023.